Start sida

 

 

NOACON erbjuder en mängd tjänster i projekteringsfasen. Kreativa och kostnadseffektiva lösningar utifrån kundens önskemål är grunden i NOACONs arbete. Kunden sätts alltid i fokus - hög kvalitet och leveranser i rätt tid är självklarheter.

 

NOACONs styrka är det lilla företagets flexibilitet i kombination med en hög ambitionsnivå och en stor entusiasm.

 

NOACON startades 2003 av Nils Ageling, civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Nils Ageling har 25 års erfarenhet som handläggare inom VVS-området.

 

Tidigare anställningar har bland annat varit som Gruppchef på Theorells /Sweco och projektledare hos Helenius ingenjörsbyrå AB.

På Hammarby sjös södra strand, ett område som ursprungligen användes som jordbruksmark, byggdes ett nytt industriområde upp mellan åren 1918-1925.

 

•Hus A är uppfört i slutet av 1920-talet. Tillbyggnader utfördes på 30- och 40-talet samt så utfördes en större ombyggnad i slutet av 50-talet.

 

•Hus B är uppfört i mitten av 1940-talet. Tillbyggnad utfördes i början av 60-talet.

 

•Hus C och D är uppfört i början av 1960-talet.

 

Då hela fastigheten ska byggas om och få helt ny layout och till viss del nya funktioner så måste hela fastighetens VVS installationer bytas. Befintliga installationer uppfyller inte krav ställda i BBR och Breeam.

 

Vi hjälper fastighetsägaren Fabege att förädla fastigheten och slutprodukten består bland annat av en påyggd del med 5våningar i trä, med fasadmatrialet Corten.

 

 

Örebro slott är beläget på en holme i Svartån i Örebro, Närke. Det uppfördes ursprungligen som en försvarsborg, sannolikt i mitten av 1300-talet. Byggherre var troligen kung Magnus Eriksson. Under Hertig Karls tid byggdes borgen om till ett renässansslott. Det hade redan då till stor del förlorat sin roll som försvarsanläggning. Ytterligare ombyggnationer har ägt rum genom årens lopp. Den senaste större exteriöra förändringen ägde rum i slutet av 1800-talet, slottet har stått tomt sedan 1798 då slottet byggdes i en historieromantisk stil. En rad viktiga riksdagar och möten har ägt rum på slottet. Sedan 1764 fungerar slottet som residens för landshövdingen i Örebro län. Örebro slott är statligt byggnadsminne sedan 1935

 

Örebro slott är en i mängden av kultur fastigheter som vi har jobbat med.

Hässelbygårdsskolan (ursprungligt namn Centralskola i Hässelby gård) är en kommunal grundskola vid Loviselundsvägen i stadsdelen Hässelby gård i västra Stockholm. Skolans uppfördes i etapper mellan 1957 till 1963 efter ritningar av arkitekt Stig Åkermark. Skolans första delar stod klara 1958 och fick förutom undervisningslokaler även läkarmottagning, två matsalar, en aula med biografen Prisma och en simhall.

 

En av många skolar vi hjälpt Sisab med. Ett pågående projekt där vi hjälpt till med NO salar.

 

Vi har jobbat mycket med skolor och storkök. Vi jobbar även med Järfälla kommun och deras skolor mm.

NOACON VVS-KONSULT AB

 

 

 

ALLEV 14C

ALVIK STOCKHOLM

 

 

Int.

Copyright @ All Rights Reserved